titian hidup ini: contoh penghargaan

andai kau kenali dunia ini.. pasti kau kenali penciptaNya..
andai kau faham suara hati ini.. pasti kau takkan sakiti hati ku lagi..

kawan2 saya

contoh penghargaan


Penghargaan

Kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, kerja kursus Hubungan Etnik (WAJ 3106) ini dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan buku ini kami mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.
Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Encik Amaran, selaku pensyarah pembimbing di atas bimbingan dan teguran yang sangat berharga semasa membuat kerja kursus ini.
Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan unit Matematik yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha semasa dalam proses menyiapkan kerja kursus ini.

Sekian, terima kasih.